Foreninger som starter med K eller L

Kila skytterlag

Kirkeringen i Værangfjorden

© RLA. Rødøy menighetsblad 2002. (11438).

Kila-Tjong foreningen i Oslo

.

LURØY-RØDØY SMØRLAG

Helside

Omtale

Lenke til helsiden

LYSFORENINGEN på NORDNESØY

1973 - ?

Omtale

Stiftet 1973. Nevnt Rødøyktalogen 1992-93.
Stiftet 1973.
Laget hadde ca 20 personer som støttet saken i 1991.
Leder: Henny Nilsen, 8198 Nordnesøy.
Arbeide: Vedlikehold av eksisterende veilys, samt anskaffelse av nye.

LYSFORENNGEN i ØRESVIK

Omtale

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-93.
Nevn her i 1991.
Bodil Pettersen var da leder.