Hansen Fisk AS

2005

24.01.2005: Hansen Fisk AS, endring av forretningsadresse. Foretaket har meldt endring av adresse fra 8754 Konsvikosen til 8754 Øresvik.

2005

30.06.2005: Hansen Fisk AS, godkjent årsregnskap. Fiskebåtrederiet i Øresvik omsatte for 2,0 millioner kroner i 2004 mot 1,38 millioner kroner i 2003. Resultat før skatt ble i 2004 på minus 113.000 kroner.

2002

23.03.2002: Hansen Fisk AS; endring av revisor og ny revisor er oppgitt til Ernst & Young, 0166 Oslo. Foretaket omsatte i 2001 for vel 2,3 millioner kroner og hadde 3 ansatte.

Handelskompaniet AS

Falcharkivet (Dok 7269).

Hagland, Hans

Hans er nevnt som skredder som næringsvei i Norges handelskalender for 1947-1948.

Harald Hagevik

© RLA. (1248).

Hagevik, Harald. 1940, småbruk, landhandel, fiskeforretning. Telegramadresse: Harald.

Kilde: Norges handelskalende 1958-59.

Hagevik, Harald.  1940. Landhandel,fiskeforretning. Inntekt kr 1900.  Formue: 2400. Kilde: Norges handelskalender 1947-1948.

Forsikringsagentur Harald Hagevik, Kila.
Harald Hagevik hadde også agentur for forsikringer som han solgte, se hans brevpapapir. Se lenke til hans siden nedenfor.

Hansen, Johannes, Flatøy

Handel på Flatøya

Hansen, Torbjørn, Valvær

Det norske næringslivet: Nordland Fylkesleksikon, Bergen 1954. (20329).

Eier del av Valvær og kjøper fisk der ute i en del år.

Helgeland virketransport AS

2005

24.0 1.2005: Helgeland Virkestransport AS, endring av forretningsadresse. Foretaket har meldt endring av adresse fra 8754 Konsvikosen til 8754 Øresvik.

2005

30.03.2005: Helgeland Virkestransport AS, styre. Foretaket har meldt om valg av følgende personer til styre; Halldor Vassdal (styrets leder), Tore Kyllingmo og Kristian Stensland.

2005

08.09.2005: Helgeland virkestransport AS, godkjent årsregnskap. Det Øresvik-baserte selskapet med tømmertransport som hovedformål oppnådde i 2004 en omsetning på 1.163.000 kroner og et resultat før skatt på minus 53.000 kroner.

2003

15.07.2003: Helgeland virkestransport AS, Øresvik; nyregistrering. Selskapets formål er å drive med tømmertransport og annen transport, kjøp og salg av varer, verkstedrift, utleie, samt lignende virksomhet. I tillegg kan selskapet delta i andre virksomheter eller virksomhetsområder.
Selskapets aksjekapital er 100.000 kroner. Styret består av Kristian Harald Stensland (leder), Torre Kyllingmo (styremedlem) og Halldor Gunnleik Vassdal (styremedlem).
Revisor er Inter Revisjon Helgeland på Mo.

Hilstad, Albert

Hilstad, Albert, Øresvik.  Notmann.  Inntekt: 1400.  Formue: 4100.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-48.

Hjørnet handel

Næringskataog 1958/59: 1955 Ørja Heen, Nordvernes.

 

2005

27.01.2005: Hjørnet Handel v/ Edel Heen Pettersen; sletting av foretak. Foretaket har meldt inn at det skal slettes fra foretaksregisteret. Foretaket drev tidligere butikk på Nordvernes.

Hoff Handel AS

2005

17.08.2005: Hoff Handel AS, godkjent årsregnskap. Handelsforetaket i Jektvik hadde i 2004 en omsetning på nesten 9,0 mill. kr. som er en økning på 9 % fra forrige år. Resultat før skatt ble på minus 416.000 kroner.

2002

11.07.2002: Hoff Handel AS; nyregistrering av aksjeselskap med aksjekapital på 100.000 kroner og forretningsadresse 8187 Jektvik. Foretakets formål er landhandel, samt utvikle og drive virksomhet innenfor handel. Daglig leder er Wenche Margerethe Hoff.
Styret består av Wenche M Hoff (styreleder og Arne Vegard Telnes (varamedlem).

Hilstad Camping

2005

28.02.2005: Hilstad Camping, endring av forretningsadresse. Foretaket har meldt endring av adresse fra 8754 Konsvikosen til 8754 Øresvik.

Hilstad, Helge

2005

25.06.2005: Helge Hilstad, nyregistrering i foretaksregisteret. Dette enkeltmannsforetaket er registrert med formål å drive ”drosje og persontransport”, med Øresvik som stasjoneringssted.

Hågensen, Ole

Ole Hågensen f. 13.02.1887

Nevnt i folketellingen 1910 som handelsmann på gården Nordnesøy.  Han er da bosatt på husmannsplassen Dyrækeren lille under gnr 1 bnr 4.

Se tellingen her

Helsider og AS selskaper

Helgeland Smolt AS

Helgeland Smolt AS søker om klarering av ny lokalitet Reppen, og tillatelse til produksjon av 8 millioner settefisk laks, ørret og regnbueørret i Rødøy kommune. Søknaden er oversendt fra Nordland fylkeskommune for offentlig innsyn og kommunal behandling.
NB: Har egen Helside - gå på søk og ta denne opp der.

Hansen Arnulf & Co AS