RØDØY HISTORIELAG

PÅ NETT

8. aug, 2018

Rødøy historielag med nesten nytt styre

Rødøy Historielag
8. august kl. 22:53 ·
Rødøy Historielag er på nett!
Denne facebooksiden vil bli oppdatert jevnlig, og her vil vi dele info om våre aktiviteter, planer og vårt lokalhistoriske arbeid.

I vår ble det valgt nytt styre, og styret i Rødøy Historielag består nå av;

Tor Sigmund Svendsen, Gjerøy (leder)
Torsten Simonsen, Tjongsfjord
Toralf Heen, Nordvernes
Inger Monsen, Jektvik
Kenneth Didriksen, Nordnesøy

Start

1982

Rødøy historielag

Rødøy historielag ble stifta i 1982....

og har siden...

- utgitt lokalhistoriske kalendrer fra 1983 - til nå 32 utgaver - som årlige utgivelser, med 2015 som siste. Og da er det vel foreløpig stopp?

- utgitt lokalhistoriske årbøker - til nå 8 med varierende mellomrom

- tatt initiativ til stiftelsen for bevaring av Falch Gamle handelssted

- samla inn båtmotorer til lagets "Båtmotorsamling på Bø-Kvalvika".

- samarbeidet med Fotoarkiv for Rødøy (FFR) med innsamling av gamle bilder

- hatt lokalhistoriske spørrekonkuranser på Rødøystevnene

MEDLEMSKAP

Medlemsavgift

Medlemsavgift: 

Årsavgift kr 100 pr år.

Livsvarig medlem: kr 1000 (10 x År)

Innbetaling til bankkonto: 4514.46.52685.

2013 mars

Medlemmene har primo mars måned 2013 fått anmodning om innbetaling av medlemskontigent, kr 100  til laget bankkonto.  Sendt fra kasserer Edel Heen.

STYRENE

8. aug, 2018

Styret fra våren 2018

Rødøy Historielag
8. august kl. 22:53 ·
Rødøy Historielag er på nett! Denne facebooksiden vil bli oppdatert jevnlig, og her vil vi dele info om våre aktiviteter, planer og vårt lokalhistoriske arbeid.

I vår ble det valgt nytt styre, og styret i Rødøy Historielag består nå av;

Tor Sigmund Svendsen, Gjerøy (leder)
Torsten Simonsen, Tjongsfjord
Toralf Heen, Nordvernes
Inger Monsen, Jektvik
Kenneth Didriksen, Nordnesøy

Vararepresentanter;
Solfrid Lorentzen, Jektvik
Gerd Opdal, Storselsøy
Jann Breivik, Tjongsfjorden

Vi håper dere vil like, dele og følge vår nettside, og ta gjerne kontakt med en av oss i styret, om dere har tanker og ideer om lokalhistoriske prosjekter som bør være av interesse.

Vi kommer snart tilbake med info om høstens og vinterens planer :)

2010-2012

Styre med vara

Valgt i årsmøtet den 5. desember 2010

Leder - Marit Hagtvedt (1)

Nedstleder Bernt Arntsen (1)

Sekretær Torsten Simonsen (1)

Kasserer Ingvild Karlsen (2)

Styremedlem Olav Terje Hoff (2)

Vara: Solfrid Lorentzen
Vara; Reidar Jensen
Vara: Håkon Arntsen

2008-2010

Styre med vara

Styret 2008
Valgt i årsmøte den 30. november 2008.

- Marit Hagtvedt, leder (1)

- Bernt Arntsen, nestleder (1)

- Torsten Simonsen, sekretær (1)

- Ingvild Karlsen, kasserer (2)

- Olav Terje Hoff, styremedlem (2)

1982

Styre ved start av laget

Styret 1982

- Kolbjørn Lorentzen, formann

- Johan Martin Mathisen, kasserer

- Helge Nome, sekretær

- Anna Ellefsen, medlem

- Torsten Simonsen, medlem

Kommer mer her senere

Årbokkommite

2008-2012

Den sist valgt kommite

DEN SIST VALGTE KOMMITE

Rødøy historielags årbokkommite
Velges ved hvert årsmøte, siste gang den 5. desember 2010.

Det siste valgte er:

Johan Martin Mathisen, redaktør. johan.martin@signalbox.no

Torsten Simonsen

Marit Hagtvedt

Alle med adresse:
8186 Tjongsfjorden.

Obs: Bjørn Skauge, Myken, var medlem av denne kommite da vi laget årbok nr 5.
 
Og da bok nr 8 ble laget var Solfrid og Kolbjørn Lorenzen med i kommitearbeidet med boka.

Historikk:
Samme kommite ble valgt ved årsmøte den 20.11.2008 under sak 9.

EPILOG
Ved årsmøte i oktober 2012 ble det ikke valgt noe kommite, og Rødøy historielag har fra denne dato ikke lenger noen kommite som har ansvar for dette arbeid videre.

KOMMITE for ÅRBOKARBEIDET...

Årbokaarbeide - "et slit med mening".

Overskiften er et sitat fra "Årbokarbeiderens ABC", som ble utgitt 2008 av Landslaget for lokalhistorie.

I boka (s29) advares det bl.a. mot "Skjønnlitterære" tekster: "Der fakta og dikning er blandet sammen med uklare grenser".

Der har vårt historielag hatt en "stram linje", hvor alt skal kunne dokumenteres med fakta fra oppgitte kildereferanser

Lovene ved start av laget. Side 98 i Årbok nr. 1 fra Rødøy historielag. (utsolgt bok). Skann:© RLA.

Lovene ved start av laget. Side 98 i Årbok nr. 1 fra Rødøy historielag. (utsolgt bok). Skann:© RLA.