Fiskekjøpet på Myken - del 1

1905

© Falcharkivet (dok 1532).

Joh. Mathiesen og Joh. Falch kjøpte fisk i lag i fiskeværet Myken i mange år fra 1901.  Her en bok som ble brukt både til fiskekjøpet i Myken og Valvær.  Tilsvarende side med oppsummering blir også lag inn i siden for fiskekjøpet i fiskeværet Valvær.

Fra boka - side med alle kjøpene

© Falcharkivet (dok 1532).

Storhuset på Myken

Hus på Myken - eid av firma Joh. Falch, Tjongsfjorden.  Solgt 1947. 

Foreløpig er eneste kilde et brev som sønnen Frithjof Falch sendte til ordfører i Rødøy, 17. oktober 1949 i anledning skattereduksjon for faren.

Det ble solgt til Nordland Betongindustri A/S for et beløp av kr 11.000.   Det ble senere tatt opp nye prisforhandlinger - mellom sønnen Frithjof Falch og Nordland Betongindustri, etter forlangende fra kjøper.  Salgsbeløpet ble redusert til kr 6000.