Rødøy Elektro As

Rødøy Elektro AS skal i samsvar med sin forretningsidè være en ledende elektrobedrift, og derav et naturlig førstevalg for sine kunder. Gjennom kompetanse, innovasjon og kostnadseffektivitet skal Rødøy Elektro AS bidra til at samarbeidspartnerne oppnår økt verdiskapning.

Rødøy Elektro AS besitter høy kompetanse innenfor de områder som omfattes av virksomheten. Vi har dyktige montører som kan ivareta de fleste installasjonsoppgaver. I tillegg har vi erfarne montører som har spesialkompetanse på de aktuelle områder, inkludert prosjektledelse.

Visjon
Vi skal være en betydelig, løsningsorientert aktør i det tekniske entreprisemarkedet, hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere. I samråd med kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter.

Vi påtar oss alle typer oppdrag innen installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o. l..

Diverse

2005

07.09.2005: Rødøy Elektro AS, godkjent årsregnskap. Første ordinære driftsår for installasjonsfirmaet ga et resultat før skatt på 379.000 kroner ut av en omsetning på vel 2,4 mill. kr. Egenkapitalen er oppført med 123.000 kroner.

2003

23.04.2003: Rødøy Elektro AS, Vågaholmen; nyregistrering. Selskapets formål er installasjon av elektriske anlegg, rådgivende ingeniør-elektro, og alt som står i forbindelse. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte, engasjere seg i annen virksomhet. Aksjekapital er 100.000 kroner. Styret består av Erling Johan Hafsmo (styreleder) og Mai-Britt Kjær Hafsmo (varamedlem).