UNG JOBB

Et tilbud fra Rødøy kommune

til skoleungdom i kommunen

1994

Omtale

Fra årsmeldingen for 1994:

4. juli begynte 2 ukers "ung jobb" arbeid - med 4 ungdommer betalt av Rødøy kommune.

Arbeidsledere var Johan (Mathisen), Jann (Breivik) og Lillian (Aarnes Falch).

Det ble ryddet, vasket, kjørt bort rask, nedtaking av stilas, innsamling av gjenstander osv. Videre ble steinkaiet ferdigstøpt med utvidet hjelp fra dugnadsarbeiderne Gudmund Johansen og Ragnvald Sandberg.

Det ble samlet under "ung jobb" utført dugnadsarbeide med 84 timer, hvorav Johan (Mathisen) arbeidet 39 timer og Jann 25 timer.

"ung jobbere" i arbeide

RA EN AV FLERE ÅR MED "UNGJOBB" ARBEIDE, LEDET AV JOHAN MARTIN MATHISEN. HER ELEVER FRA AVGANGSKLASSEN VED TJONGSFJORD SKOLE.
Her en av rullene som er i storbryggetaket. RLA 5795.

Foto: Johan Martin Mathisen. RLA 6044