Poststedet Nordnesøy

8198 NESØEN I HELGELAND 

Opprettet : 1897-07-01
Nedlagt : 1997-08-31

NESØEN I HELGELAND poståpneri, på Nesøen, i Rødø herred, Nordre Helgeland fogderi, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1897 for den post som kunne befordres til/fra stedet med dampskip. Sirk. 27, 30.6.1897.

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til NESØY I HELGELAND. Sirk. 6, 13.2.1908.

Fra 1.4.1915 endret til NORDNESØY. Sirk. 13, 26.3.1915.
Tidligere Nordnæsø poståpneri ble lagt ned i 1874.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8198 NORDNESØY ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 22, 22.8.1997. 

Postkontorene

1871-1874

Poststed i Beisvær - i storsildtiden

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Side 35: Det kom ikke postkontor til Nesøya før i 1871 i forbindelse med storsildfisket. Det var i Besvær fram til 1874. Så var det mange år ut fast post. Første postkontordag i Nesøy var 1. juli 1897 hos Peder Haagensen. I 1915 ble det opprettet postkontor i Sørnesøy.

1897-1984

Gnr 1, bnr 4 "Håkagården".

Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
Se side foto i boka på side 26. Fargebilde av et flott nordlandshus som var bygd av Haagen Nilsen ca 1860. ... Her var postkontor fra 1897-1984.

1984-1997

Gnr 1, bnr 20 feste nr 1

Nordnesøy postkontor, hus på denne tomt. Bygget av Arnt Karl Sivertsen 1984. Postkontoret ble stengt og landpostbud ble opprettet den 1.9.1997.
Kilde: Nesøyas bebyggelse og litt historie (2013) bok av Asbjørn Mediå.
På side 35 er det er fargefoto av "postkontoret" og en senere utgave av huset fra 2013.

Stempler

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt i 1897.

Poståpnere

Posttemplet NESØEN I HELGELAND 13 X! 11. © Johan Martin Mathisen.

8198)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Peder Haagensen 1.7.1897 (f.1855).
Ds.eksp. Alf Haagensen under ledighet fra 13.8.1925, fast 1.4.1927 (f.1902).
Poståpnervikar Arnt Carl Sivertsen vikar under Haagensens sykdom fra 17.6.1970. Ble kst. 1.4.1973, fast 1.12.1975 (f.1942).
Poststyrer (vikar) Anitha Karin Didriksen fra 1.7.1989 (f.1960). 

1943

© RLA.

Lønn

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1905 kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

1918


Beskrivelse
Br |
NORDNESØY (Nordland). Verdibrev (kr. 5,00) frankert med Nk. 104 stpl. SL NORDNESØY 30 VII 18, do sidestpl. Bak forseglet med to POSTALE LAKKSEGL NORDNESØY samt stpl. SL NORDRE HELGELANDS P.EKSP. –3 VIII 18.

Bakside