H søk

Bedrift (H)

Handelskompaniet A/S

Forretning på Ågskardet i Meløy.

Hansen, Johannes, Flatøy

Handelsforretning

Hansen, Torbjørn

Eier en del av Valvær og er fiskekjøper der.

Hanvikhaugen - poststedet

Harald Hagevik

Fiskekjøper og handelsmann i Kila.

Haugvikelva kraftverk

Helside

Hoff Handel AS

Omtales under Brødrene Hoff AS

Helgeland Smolt AS

Firma etablert i Reppen øvre i Tjongsfjorden i Rødøy.

Helgelands sparebank

Senere Helgelandsbanken

Hjørnet Handel

Nordvernes, landhandel 1955 Ørja Heen.

Helgeland skogsselskap

Omtales under hovedsiden for SKOGBRUK i Rødøy

Person - Fornavn (H)

Hans Hagland

Hans er nevnt som skredder som næringsvei i Norges handelskalender for 1947-1948.

Hans Gjersvik

Gjersvik, Hans. Storselsøy. Snekker.

Harald Hagevik

Brødrene Hagevik - Brødrene Harald og Sigurd Hagevik som hadde firma sammen.

Harald Hagevik

Fiskekjøper og handelsmann i Kila.

Harald Karstensen, Øresvik

Firma fra 1943. Øresvik Landhandel AS.

Håkon Andreassen

Andreassen, Håkon, fiskeeksport, Havnøy (Rødøy).

Hilmar Kristensen

Hilmar Kristensen nevnes med "smie og opphalingsslipp for motorbåter".

Håkon Taraldsen

Notrederi på Tjong

Person - Etternavn (H)

Hafsmo, Erling, Vågaholmen

Rødøy Elektro AS.

Hagevik, Harald

Fiskekjøper og handelsmann i Kila.

Hagevik, Harald

Brødrene Harald og Sigurd Hagevik som hadde firma sammen.

Hagevik, Sigurd

Brødrene Harald og Sigurd Hagevik som hadde firma sammen.

Hagland, Hans

Hans er nevnt som skredder som næringsvei i Norges handelskalender for 1947-1948.

Hansen, Karl Erik

Klesforretning på Vågeng (Vågaholmen i Rødøy) og Reipå i Meløy.

Hansen, Torbjørn

Valvær

Hansen, Trond

Våga Eiendom AS.

Hilstad. Albert

Hilstad, Albert, Øresvik. Notmann.

Heen, Ørja

Hjørnet handel, Nordvernes.

Hoff, Brødrene AS

AS i Jektvik.

Heen, Torolf

T. K. Heen. Værnes Samyrkelag.

Adresse Hanvikhaugen