Torskefisket i Rødøy

Tilbake

Skreifisket for Myken og Valvær hadde oppsyn for fisket på hovedgården Myken og bruks nr. 4 - fiskeværet Valvær.  Oppsynet var en del av skreifisket noen vintermåneder, og tas med her.

1938

© RLA. NA. (3193).

Div

1936

Oppsyn Myken

EKSTRAORDINÆRT OPSYN I RØDØY 1937.

Fylkesmannen har bemyndighet politimesteren i Helgeland til å anta løitnant M. P. Braseth, Holandsfjord, som oppsynsbetjent i Rødøy (Myken og Valvær). Opsynet trer i virksomhet 20. januar 1937. Til stillingen som oppsynsbetjent hadde der i år meldt sig 67 ansøkere. NA desember 1936.

1936

Torskefisket Helgeland

Klipp: © RLA.
TORSKEFISKET PÅ HELGELAND
har hittil vært smått. Bare for Myken har man fått jevnt 60-70 torsk på line. (NA).

1915

© RLA. NA. (12493).