Fiskekjøp Myken 2 - del II

1919

Regningskapsbok
FISKEFORETNINGEN  I MYKEN 1919


Fisker Konrad Gjesøy
18. januar 386 kg          a: 40    kr 154,40
21. januar 424 kg          a: 40    kr 169,60
27. januar 126 stk rund a:1,50  kr 189,00
29. januar 146 stk rund a:1,46  kr 248,20
31. januar 252 kg fisk    a:0,40  kr 100,00
3. februar   90 stk rund  a:1,70 kr 153,00
13. februar 138 stk rund a:1,30 kr 179,40
19. februar 48 stk rund a: 1,30  kr  74,40

Sum fisk..........................  kr1268,80
52 liter med lever a: 1,00......kr    52,00
53 liter med lever a: 1,00......kr    53,00
27 liter med lever a: 1,00......kr    27,00
18 liter med rogn  a: 0,40......kr      7,20
15 liter med rogn  a: 0,40......kr      6,00
10 liter med rogn  a: 0,40......kr      4,00
Samla oppgjør....................kr 1428,20

(Forskudd, kontant 21. febr. kr 100)
Betalt, Myken 6.3.1919
K. Gjesø (sign).

Fisker Arnt Falch
18. januar 168 kg fisk    a 0,40 kr   67,20
21. januar 450 kg fisk    a 0,40 kr 180,00
27. januar 105 stk rund a 1,50 kr 157,50
28. januar 101 stk rund a 1,70 kr 171,70
29. januar 187 stk rund a 1,70 kr 317,90
31. januar 171 kg  fisk   a 0,40 kr  68,40
6. februar 602 kg fisk    a 0,40 kr 259,84
12.februar 286 kg fisk   a 0,38 kr 108,68
13.februar 57   kg fisk   a 0,42 kr   23,94
19.februar 83  stk fisk   a 1,50 kr  124,50
13. mars    10  stk fisk   a 1,50 kr   15,00
Sum samla for fisk.............. kr 1487,66
Lever 6 dager 210 liter a kr 1  kr   210,00
Rogn 6 dager 60 liter av 0,40   kr    24,00
Sei i 5 sjyver, 0,90 + 1 pr stk    kr   16,20
Tilsammen fisk, lever og rogn  kr 1737,86

Betalt Myken den 7.3.19
Arnt Tjong (Sign).


Fisker Edvin Hagen
18. januar  214 kg fisk a: 0,40  kr   85,60
21. januar  315 kg fisk a: 0,40  kr 126,00
28. januar  162 kg fisk a: 0,35  kr   56,70
29. januar  162 kg fisk a: 0,40  kr   64,80
31. januar  244 kg fisk a: 0,40  kr   97,60
6. februar   332 kg fisk a: 0,43  kr 139,44
13.februar  81 stk rund a: 1,30  kr 105,30
Sum samla kjøpt fisk............. kr 675,44
6 av 7 sjyver med lever173 l a1 kr 173,00
5 av 7 sjyver,rogn ekstra 0,40   kr   22,00
Samla kjøpt fisk, rogn og lever  kr 870,44
Mottatt forskudd kontakt 13. 2.kr   50,00

Netto utbetalt den 27.2.19.      kr 820,44

Myken 27.2.19
Edvin Hagen
(sign).

1926

© Falcharkivet (dok 2775).

1929

© Falcharkivet (dok 2793).