RØDØY MEKANISKE VERKSTED AS

Om

2004 Innstillet bobehandling

29.12.2004: Rødøy mek verkstad AS, innstilling av bobehandling. Det er meldt at bobehandlingen etter konkurs i Rødøy mekaniske verksted AS er innstilt med begrunnelse at boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling. Kjennelsen er avsagt av Salten tingrett den 27.12.2004 og fristen for kjæremål er en måned fra kjennelsen er avsagt.

2002

18.11.2002: Rødøy mek verksted AS, Nordvernes; endring av styre. Nytt styre er Rolf Inge Sleipnes (styreleder), Øystein Arntsen (styremedlem), Edel Marie P Heen Pettersen (styremedlem, Gunnar Harry Hafsmo (styremedlem) og Jimmy Evert Andersen (styremedlem). Varamedlemmer er Finn D. Kristensen og Martha S. Nordås Heløy.
Foretaket hadde i 2001 en omsetning på vel 5,4 millioner kroner og et driftsresultat før skatt på minus 129.000 kroner. Foretaket hadde i gjennomsnitt 11 ansatte i 2001.