Laksefisket i Rødøy

LAKSEFISKET I RØDØY HAR EN MANGE HUNDRE ÅRS TRADISJON OG ER VERDT EN OMTALE.  SOM EN SER AV STATISTIKK VAR LURØY OG RØDØY "STORE" KOMMUNER UT FRA VERDIEN AV LAKSEFISKET  i 1930-ÅRENE.

1971 01

RLA 21136

1971 01

RLA 21137

1971 01

RLA 21138

1968

© RLA. (20940).

1967 januar

(20193)

1967

© RLA. (20969).

1959

1959. Nordlands Avis. Skann: © RLA.

Diverse

1958

Laksefisket i Rødøy

er nå¨i gang, men fangstene er det så som så med. En mann som må sies å være blandt de heldigste fikk fire lakser på et par dager. Laksene hadde størrelse fra 8-12- kilo. © RLA. NA. (4694).

1954

Lite laks i Rødøy denne sommeren

Det har vært smått med laks i Rødøy denne sommeren. Fangstene har vært små og få. Man mener det dårlige laksefisket skyldes for kaldt vær og for lite åte i skyen. Kilde: © RLA. NA, (3022).

1936-1937

1938. Statistikk over laksefisket bl.a. i Rødøy. Klipp fra Nordlands avis. Skanna: ©RLA.

Laksefisker på Helgeland var godt i 1936, men bedre i 1937.  Rødøy og Lurøy er de største av de kommuner på Helgeland som sammenlignes her med statistikk.

Div

1936 (1)

Fiskeristyret

NA (49-53).

Nord-Helgeland fiskeristyre.

En del av saken som kan interessere oss i Rødøy nevnes her

Møte på Hemnesberget 3. november 1936.

(.) Ny opsynsbetjent i Rødøy. Refertes skrivelse fra formannen i Gjesøy fiskarlag om ansettelse av ny opsynsbetjent ved laksefisket i Rødøy. Enstemmig vedtak: Det pålegges formannen i fiskeristyret å henvende sig til politimesteren i Helgeland med hensilling om å få den nuværende opsynsbetjent ombyttet med en ny mann. Den nu fungerende opsynsbetjent viser sig å bli mindre og mindre skikket for stillingen (.).

(.) Utvidet årsfredning av laks. Refertes skrivelse fra formannen i fiskeristyret til fylkesmannen i Nordland, datert 6.7.1936, angående saken om utvidet årsfredning for laksefisket i Nordland, bilagt med fylkesmannens forelegg av 8. mai 1936 og næringskommiteens innstillingen av 19, juni s. å.

Vedtak (mot 2 stemmer, Alfred Telnes og Th. Thomassen): Det påleggs formannen å forsøke å arbeide videre med saken for om mulig å få den fremmet (.).

(.) Utligning av lakseskatt for 1936. Ligningen er innført i særskilt protokoll. Det samlede beløp til beskatning utgjør i år efter å være beregnet efter 3 årsdeling 57.000 kroner. Der utlignes 2 prosent skatt av nettobeløpet til beskridelse av fiskeristyrets utgifter (.).

1936 (2)

Kilnøter

Avisklipp (A 60): Laks og sjøørretfisket i Nord-Helgeland 1936.

Her nevnt også Rødøy:

67 kilnøter av 9090 kg til samlet utbytte kr 13 271.

Dette er flere kilnøter og mer fangst enn både - Meløy, Lurøy og Træna.

1934

1934 Desember 18. Nordlands avis. Klipp:© RLA.

1932

© RLA. NA. (4214),

1926 (1)

© RLA. NA. (1943).