Stiftelsen - dagbok 1994 - 1. halvår

Innledning

1994

Om

Det som går fram av siden her- er fra notater som styreleder Johan Martin Mahisen gjorde under hele arbeidsprosjektet som han ledet sammen med Jann O. Breivik ......

DAGBOKSNOTATER...

1994

Om

Arbeid Falch gamle handelssted 1994.

Ved start av årets arbeid - var Kjell Arne Johnsen der. Det var også tre til periodevis, men Kjell Arne var den mer faste - som periodevis var den som hadde "kontrollen" på arbeidet under min og Jann sin ledelse.

Ikke alt i mine notater fra året er tatt med.

Notatene viser allikevel godt hvordan ledelsen av arbeidet måtte foregå for at det i det hele tatt skulle funger sånn rimelig bra.

Januar og februar

1994

Om

Taket på storbrygga var så godt som ferdig ved utgangen av året 1993.

Takrenna på storbrygga - siden mot butikken - ble laget av Kjell Arne etter en tegning av Jann B. Det var litt diskusjon med Johan M., og det var mye tvil fra arbeiderne. Den fungerte svært godt da den kom opp.

Isolering av tak legekontor skjedde i februar etter en ide fra Johan M. - for å få ryddet unna ting i brygga, og det var da greit å få en lagringsplass der.

Stilaset rund storbrygga ble tatt ned i januar.

LILTBRYGGA

Primo februar ble stilas oppsatt igjen på Liltbrygga. Takplatene ble tatt ned primo februar.

Ble vurdert nøye av Jann B. og Kjell Arne. Ble funnet lite brukbare til å settes opp igjen.

Det var for mye hull i dem. Også svært mye rust. Det var hull overalt. Hullene var så store at det heller ikke kunne settes pop-nagler i dem for å få dem tett.

Ved diskusjon av Jann B. og Johan M. ble det bestemt at gammelplatene dessverre var uaktuelle å spikre opp igjen. Det spikres nytt papp, brede lekter over åsene og det legges nye plater. Jann B. bestilte platene hos Tor Myrvoll.

Kjell Arne foret vinduene i legekontor/venterom. Overflødige vinduslister fra gammelskolen benyttes til listing rundt vinduene.

Johan arbeidet 1 dag dugnad ved storbrugga primo februar. Arbeidet sammen med en annen som arbeidet der en stund.

Det ble kostet og støvsuget på legekontortaket og nede i notene utenfor legekontoret.

Mars og april

1994

Om

Kjell Arne fikk brøytet nedover til stedet (Terje Abelsen). Han lånte en bil av Tor M. og kjørte nedover materialer, og lagra det på liltbrygga. Det ble lagt papp på halve taket på liltbrygga. Det er sell i talet, må noen justeringer til. Noe dårlig vær, vind og regn. Han arbeidet inne en dag med å ta spiker ut av stilasmaterialene.

Lørdag 5. mars 94 var Johan M. der nede for "kontroll". Nedtatte plater var da blåst utover. Stordørene til brygga var blåst ned. Mye vind i overkant av brygga. Ringte til Jann B. og Kjell Arne.

Kjell Arne hadde med seg Steinar Elvegård. Vi arbeidet i 1,5 time dugnad med å ordne opp. Heldigvis var ikke bak-jernene til stordørene skadet, dørene hadde bare blåst av hengslene.
Dugnad: Johan M., Jann B., Kjell Arne og Steinar Elvegård 1,5 timer hver notert,

Uke 10.
Kjell Arne ønsket at vi leier inn Steinar Elvegård sammen med ham i noen dager (opp til en uke) for å få spikret på takplatene. Han mente seg dårlig hjulpet alene med det. Vurderes også som kanskje noe farlig å ha han alene der nede (på taket) i 3 dager i uken. Steinar nøyer seg med samme betaling som Kjell Arne har, 77 pr. time + feriepenger. Kr 85,- + mva. 22 prosent = kr 103 ca. pr time. (ved bruk av mva. slipper vi arbeidsgiveravgift og ikke minst pliktig yrkesskadeforsikring. Som vanlig snekker tar han 180 pr time.

Avtalte den 7.3.94 at Kjell Arne skulle snakke med Steinar om dette. Været under dette arbeide måtte være pent, slik at de fikk taket ferdig på 4 dager.

Det vurderes som vanskelig å ta inn folk på SKAP for kortere tid fremover. Det lureste nå er å bare ha Kjell Arne der nede frem til det blir vår og de kan arbeide ute, med støping, opprydding m.m. Solfrid/Kolbjørn var fraværende denne uken.

SKAP-arbeid kan benyttes ellers av stiftelsen, hvis vi får i stand arbeid med varelageret.

14-20. mars
Kjell Arne var å snakka med meg på mandag. Han hadde oppdaget av 2 av de store arbeidslysene var borte. Vanskelig å etterforske her hva som har skjedd, må bare akseptere at slikt kan skje og låse ned alt av verktøy og utstyr i den gamle vedkassen som det er satt hengelås på.

En arbeider ødela en av de gamle stolene, nylig var en til ødelagt. Kan ikke bruke slike til gyngestoler.

Johan var fraværende prosjektet fra tirsdag 15. til mandag 21. (møte Stokmarknes).
Uke 21-27 mars
Steinar hadde hjulpet Kjell Arne der nede i tilsammen 32 timer. Taket var da ferdig. Regning kr 3396.

Kjell Arne arbeidet denne uken med å klippe takplatene rett rundt liltbrygga. Videre kjøpte han inn materialer til å legge på taket. Han har også denne uken arbeidet inne med pussing i butikkontoret og tatt ned ovnen.

Lørdag 26.
--var Johan tilstede og orienterte Lillian Aarnes Falch, vårt nye styremedlem, om hvor langt arbeidet på bryggene/butikk var kommet. Etter anmodning fra henne. Hun ønsket tilgang til nøkkel, noe hun får når vi får kjøpt flere.

Denne uken kom Johan/Kjell Arne frem til den problemstilling at det finnes noen ruller for å legge i storbryggetaket. Nøtene var tidligere kommet over disse rullene. Det var tidligere en nothjell på oversiden av storbygga. Det var også en avlang luke øverst på den øvre vegg av storbrygga, der nota ble dratt inn og over rullene og ned i rommet lengre fremme i storbrygga.

Da vi prøvde passet di rullene vi hadde til taket. Det ble da vurdert slik at Kjell Arne som innearbeid skulle høvle til en del nye ruller.

April og mai

1994

Om

Kun 3 dagers arbeid denne uken før påskerie. Jeg var mandag 1/2 time der nede, to var der, den tredje ikke. Bad om at det ble støvsuget i butikk og kontoret. En skulle kjøre bort noe ved også.

Påskeferien:
Jobba:
torsdag 31.3. = 3 timer
fredag 01.04 = 2,5 timer
lørdag 02.04 = 4,0 timer
søndag 03.04 = 5,0 timer
Mandag 4.04 = 7,0 timer

Arbeidet med å sortere arkivsakene i arkivbokser på år. Har arbeidet tidligere med dette. Tok hjem resten - 8-10 store esker med arkivsaker i fjor høst. Lagret i en bod i huset mitt. Båret ned i kjelleren, sammen med 50 arkivesker. Sorteres videre i kjelleren pga mye støv. Sorteres nå år for år. Det meste er rotet sammen. Kan være 40 år mellom hvert papir som dukker opp. Noe er imidlertid bedre ordna fra før.

5.4 - 10.4.
Kjell Arne møtte i Våga tirsdags morgen for samtale om videre arbeid fremover. Jeg laget en liste til han. Ankom så bryggene 15.00 og Kjell Arne drev da å pusset i butikken. Han hadde også fått en liten påle fra kraftverket som han hadde støpt ned som "pollert" fremst på kaiet. Hadde stått en slik tidligere der.

Hadde som avtalt tidligere lagt opp rull i storbryggetaket som planlagt forsøkt. 3 av de gamle rullene passet akkurat der.

Er etter samtale med Jann B. enig om at Kjell Arne kan lage 2 nye til eller kanskje flere. Kjell Arne hadde også ordna med en ny kasse for å låse ned spiker i, etter tips fra meg. Var ferdig kasse på butikkloftet. Arbeidet videre veksles mellom å pusse, høvle noen ny stokker og også ta inn vinduer for oppkjetting.

Onsdag
Lillian kom innom kontoret, hadde med den lovte utskrift av forsikringsattest fra 1913. Huset fra 1904 og storbrygga fra 1907.

Kjell Arne hadde bl.a. arbeidet med å lage 2 nye ruller til storbryggetaket. Ble bra. Kolbjørn undersøkte med fylket - 25000 i tilskott, økonomien er berget for en tid fremover.

Lørdag 9. april 1994
møttes Jann, Lillian og Johan.
Diskuterte videre arbeid.
Den gamle ovnen i butikkes kastes, da den er helt ødelagt og kan ikke repareres. Det satses på reperasjon og restaurering av de tre andre ovenen, den i kontoret og de to andre som var lagret på butikkloftet.

Flere arbeidsoppdrag for Kjell Arne:
Det satses på maling når været er pent/trygd. Høvling av ruller og annet innearbeid når det er mer usikkert. Viser til tidligere skriv.

Legekontoret:
Pappen i taket tas ned. Listene bør berges (gjem noe papp). Isoleres godt der hvor plastposene er stukket inn. Spiker dores inn i veggen. "Isolasjon" legekontoret , mot venterom, tas ned. Veggene gjøres ferdig rundt slik at de kan grunnes/spakles (Må vel også pusset litt).

Liltbryggetak/stilas/platt:

Støypplatten ryddes for materialer, også rustspiker som setter merker i støypen.

Maler ferdig på liltbryggetaket og stilaset mot steinplatten tas ned og legges inn i storbrygga.

Vegg storbrygga renskjæres. Obs. Må være minst en tomme nedenfor syllen hele vegen og bent og fint. Vær forsiktig her så det ikke blir stygt. Bordene nede er ikke spikret nå. Utenfor steinkaiet kan bordene været litt lengre, tilsvarende i front. Obs. De avskårne bord i veggen males godt under.

Dørene til storbrygga/liltbrygga:
Vi synes ikke de hvitmalte "karmene" på siden av dørene ble pent. Vi forsøker å male rødt over det hvite (fremdeles hvitt over dørene).

Kjell Arne får hente tre emner til ruller hos Jann B. i Breivika. Må komme til Jann B. etter kl 12.00 pga.hans sjødrift. Nøyaktig mål må tas med.

Det pusses i butikken slik at den blir "ferdig" i løpet av uken. I manko på "strykjernet" kan det brukes de manuelle pussegreiene som er lånt ut fra meg. Disse er også effektive.

Førstkommende lørdag forsøker Jann B. og få malermester Engen nedover som konsulent kl 13.00. Kjell Arne må være med.

Før butikken males:
Det må støvsuges grundig, vaskes og det må grunnes og spakles. Ytterligere maling avventer mer sommervarme og godt lys. Vi må avklare meste mulig om malerprosessen og malingstypene som skal brukes.

Støypplatten er fremdeles et "problem". Den bør støpes ferdig i vår, før Kjell Arne evnt. slutter.

Avklaringer om hvordan den skal ordnes må avklaren senest mai 1994.

Oppdrag for Johan M. i Bodø:
- Pusseren "strykjernet" innleveres som reklamasjon.
- Kjøp av nytt pussepapir.
- Støvposer kjøpes til støvsugeren.
- Støvetiketter, undersøk?
- 15 m med vire 10 mm.
- Ekstra nøkler.
- Skittspae.
Johan M. møtte mandag 11.4. og snakka med Kjell Arne om arbeidet videre. Han fikk kopi av hva han hadde skrevet ned om det videre arbeidet. Johan M. fraværende tirsdag, onsdag og torsdag.

På min "Bodøtur" ble det ordna:
- Pussepapir hos Tjærandsen og Asbjørn Johnsen.
- Et bilde ble innlevert for innremming (skal være i kontoret)
- Sliperen "strykjernet" ble levert inn på A. Johnsens verksted på Tjeldberget. Reklamasjonssak, den blir ettersendt.
- Kjøpte inn kjettkniv for bruk vedørende kjeting av rest vinduer og reperasjon.
- Støvposer til Støvsugeren hos Bodø bygningsartikler.
- 15 m med 10 mm viere innkjøpt hos Løvold Vireverksted.
- Fikk ekstra nøkler slipt.
- Holder til bryggedørene.
- Støvetikett til den ene sliperen, den andre kan ikke bruke slik.
- Tilsammen ca 2 timers dugnad med innkjøp.

Besøk der nede mandag, tordags kveld og fredags kveld, tilsammen to timer.

Søknad behandlet i historielagets årsmøte mandag (Hele søknad kommer litt lenger ned her). Det ble innvilget kr 15000 fra historielaget til stiftelsens arbeid i sommer.

Kjell Arne var hos Jann B. mandag og fikk tre stokkevner fra hans skog til å lage flere notruller med. Mye høvling. Lånte han min høvel. Han laget dem ferdig og monterte dem opp i løpet av uken.