Handelsteder i Rødøy

Innledning

Steder i Rødøy hvor det tid har vært drevet handel i noe lenger tid. Tenker da først og fremst på Selsøyvik og Svinvær som de store handelstedene gjennom århundrene. De lå mitt i leia gjennom Rødøy. Senere kom Rødøya fra like etter 1865 (Havnøy) og senere i Losvika på fastlandet, men begge varte bare en generasjon. Handelsstedet på Vågaholmen ble også etablert i siste del av 1800-tallet .

Arnulf Hansen & Co AS

Våga Eiendom AS