Poststedet Jektvik

Stemplet Jægtvik 30 IV 16. © RLA.
OBS. Stemplet med det første stempelet som ble mottatt ved opprettelse.

JÆGTVIK (nedlagt)

Poståpneri - (Kommune og fylke ikke registrert)
Opprettet : 1900-10-01
Nedlagt : 1997-10-31

JÆGTVIK poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Rødø herred, Nordland amt, under Bodø postktr., ble underholdt fra 1.10.1900. Sirk. 39, 26.9.1900.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til JEKTVIKA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1922 er navnet skrevet JEKTVIK.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8194 JEKTVIK er lagt ned 1.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggesen. Sirk. 26, 30.9.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk JEKTVIK nytt postnr 8187. 

Stempler

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere

Stemplet Jægtvik 6 X 17. © RLA. Konvolutt fra postbestyrerens handelsfirma. OBS: Stemplet med det 1ste stempelet som ble mottatt.

(8194 / 8187)
Poståpnere/styrere
Ds.eksp. Wilh. Hoff 1.10.1900 (f.1861).
Olav Hoff 2.3.1931 (f.1905). Under tj.fri 15.2. -- 5.4.1936 med Wilh. Hoff som vikar.
Ds.eksp. Wilhelm Hoff 1.9.1970 (f.1933).


Lønn

Stempelt Jægtvik 1924. Brev sendt fra Jægtvik i Rødøy til Meier & Co, Grønø i Meløy. OBS. Stemplet med det 2dre stemplet fra 1921.

Årlig poståpnerlønn var i 1900 kr 50,-, i 1904 kr 100,-, i 1908 kr 150,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 350,-. 
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

1935

Stemplet Jektvik 27 IV 35. © RLA. OBS: Stemplet med det 4de stemplet som ble mottatt.