Lag som starter med F og G

Fagforbundet i Rødøy

2014

Årsmøte

FAGFORBUNDET I RØDØY
Årsmøte i fagforbundet i Rødøy, 12. februar 2014.

Flatøy og Sundøy fiskarforening

Også omtale under S

Sundøy og Flatøy fiskarforening

1923

Omtale

FLATØY og SUNDØY Fiskarforening Aar 1923 den 14. September holdtes formands og representantsmøte i kommunens lokale paa Rødø.
Sak 126: Den fredning av seigarn inden herredet. Flatøy og Sundøy fiskarforrening henstiller til aa faa utvirket forbud ved bruken av smaaseigarn inden herredet, saaledes at fangst med smaaseigarn ikke tillades i tiden 1. juni til 15. august.
Beslutning: Herredsstyret tiltrær denne anmodning og vil anbefale at tidsrommet 1.juni til 15.august fredes for bruken av smaaseigarn paa samtlige seigrunder inden Rødøy herreds grenser, hvorom kongelig resolutions søkes erhvervet.

FORSØK UL

Omtale

Ungdomlag i Sørfjorden i Rødøy.

2011

Nedlagt?

Laget er antagelig formelt lagt ned 2011?.   De hadde en matrikulert eiendom Gnr 19, bnr. 4, feste nr 3.  Denne er overdradd til Sørfjorden velforening 13.4.2011.

Frikirkens lags og foreningsarbeide...

FRIKIRKENS LANDSMISJON

Omtale

FRIKIRKENS LANDSMISJON

Lag i Sørfjoren med leder i 1991 - Julie Strand.

Mer

Forening med adresse: 8190 Sørfjorden i 1992.
Rødøykatalogen 1992-1993:
Forening som ble stiftet ca 25 år før 1991.
Foreningen hadde to medlemmer i 1991.
Leder 1991: Julie Strand.

Friundervisningen

Helside

Omtale

Lenke til helside med omtale

FRIBU, Rødøy

Omtale

FRIBU, Rødøy.
Gjerøy frikirke
Leder: Finn Tore Eivik.
 
Leder
Fritjof Strøm
Rødøy FSK
Postboks 18, 8195 Gjerøy
997 85 375
fritjofh@frisurf.no

FRONTEN SKYTTERLAG

Omtale

Lenke til omtale av ALLE skytterlagene i kommunen

Mer

Stiftet 1966.
Medlem av DFS.
Laget hadde 15 medlemmer i 1991.
Leder 1991: Thor Telnes, 8194 Jektvik.

GJERØY KRISTELIGE MEDIAFORENING

Omtale

Forening leda av Knut Lauritzen.

GJERØY FISKARLAG

1942 -

Omtale

Lag fra 1942. Sist sett nevnt 1993.

Mer

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-1993:
Lag fra 1942.
Laget hadde 12 medlemmer i 1991.
Leder av laget i 1991: Odd-Kåre Kristiansen.

Gjerøy gravgårdsforening

15. mai, 2017

Omtale

Nevnt på Fjesboksiden for Gjerøy:
Eller Gjerøy gravgårdsforening V/ Gunn Aakre Strøm

GJERØY IDRETTS- OG SAMFUNNSHUSSTYRE

Omtale

GJERØY UL/IL

Helside

Omtale på en helside

Gjerøy undomslag og idrettslag.

GJERØY OG RANGSUND SYKEFORENING

© TLS. (8223). 1974.

 Hovedsiden ligger under G, men er også nevnt her under R for Rangsund.

1969


Klipp fra 1969. © RLA.
Forening som starta opp i 1924 og feiret sitt 50-årsjubileum i 1974.
Klippet på høyre side er fra 1969.  De er da engasjert i å få bygget en aldersbolig også på Gjerøy.

Gjerøy kristelige mediaforening

Omtale

Rødøykatalogen 1992-1993:
Leder: Knut Lauritzen.
(Ble vel nedlagt som forening i Rødøy da han flytta fra Rødøy kommune).

GJERØY MUSIKKFORENING

Omtale

Rødøykatalogen 1992-1993:
Foreningen hadde 31 medelemmer i 1991.
Leder 1991 - Jim Roger Monsen, 8195 Gjerøy.

GJERØY OG SUNDØY REDNINGSFORENING

Omtale

Rødøykatalogen 1992-1993:
Leder for foreningen er Jolanda Karlsen, 8195 Gjerøy.

GJESØY FISKERLAG

1936

Omtale

NA (49-53).
Nord-Helgeland fiskeristyre.  Møte på Hemnesberget 3. november 1936.
(.) Ny opsynsbetjent i Rødøy. Refertes skrivelse fra formannen i Gjesøy fiskarlag om ansettelse av ny opsynsbetjent ved laksefisket i Rødøy. Enstemmig vedtak: Det pålegges formannen i fiskeristyret å henvende sig til politimesteren i Helgeland med hensilling om å få den nuværende opsynsbetjent ombyttet med en ny mann. Den nu fungerende opsynsbetjent viser sig å bli mindre og mindre skikket for stillingen (.).

GRENDEHUSKOMMITEEN, Øresvik

Omtale

Rødøykatalogen 1992-93:
Nevnt i 1992.
Leder da: Torbjørn Fagereng, 8752 Konsvikosen.