Bedrifter hvor navnet = D

Danielsen, Alfred, Svinvær

Danielsen, Alfred, gårdbruker og fiskeforretning Svinær. Inntekt: 1000.  Formue: 10000.  Adresse: Åmøyhavn.
Kilde: Norges Handelskalender 1947-1948.

Disc Interkoncult Nord-Norge AS

2005

18.07.2005: Disc Interconsult Nord-Norge AS, godkjent årsregnskap. Foretaket melder om en omsetning i 2004 på 1.250.000 kroner og et resultat før skatt på 83.000 kroner. Både omsetningen og resultat er betydelig bedre enn forrige år.

2003

11.08.2003: Disc interconsult Nord-Norge AS, Tjonsfjorden; endring av vedtektsdato og kapital. Ny kapital oppgitt til 150.000 kroner. Selskapet har som formål å drive bedriftsrådgivning og daglig leder er Rolf Inge Sleipnes. Selskapet hadde i 2002 en omsetning på 219.000 kroner med et resultat før skatt på minus 66.000 kroner. Selskapets egenkapital er negativ med minus 316.000 kroner.

Dypvik, Sverre - fraktfart

Dypvik, Sverre. Skipper, fraktfart. Formue: 20.200.  Inntekt 5000.
Kilde: Norges handelskalender 1947-48.