Selsøyvik Havbruk AS

2013

Søknad til offentlig innsyn - biomasseendring

Selsøyvik Havbruk AS og Kvarøy Fiskeoppdrett AS har søkt om biomasseendring for allerede eksisterende lokalitet 28896 Stangholmen i Rødøy kommune.

Søknaden legges ut til offentlig innsyn ved kommunehuset Vågaholmen og på kommunens hjemmeside.

Eventuelle merknader til søknaden må være skriftlige, og sendes 
Rødøy kommune, Teknisk etat, 8185 Vågaholmen 
innen 14. august 2013.

 

Dokumenter:

Brev fra Nordland Fylkeskommune

Søknad om biomasseendring
   Vedlegg:
     - Internkontrolldokumentasjon samdriftsselskapet
     - Stangholmen mom B 17.09.2012
     - Beredskapsplaner
     - Kart anlegg Stangholmen
     - Stangholmen strømrapport mars 2013

Publisert av Ragnhild Aakre Seljevoll. Ansvarlig : Teknisk sjef. Sist endret 10.07.2013

Div

2005

21.06.2005: Selsøyvik Havbruk AS, godkjent årsregnskap. Omsetningen i 2004 kom ut med 29,87 millioner kroner som er bedre enn 2003. Resultatet før skatt ble på 1,64 millioner kroner, etter tre år med underskott. Selskapets registrerte egenkapital er på vel 12 millioner kroner

2004 Seløyvik Havbruk AS

02.09.2004: Selsøyvik Havbruk AS; kapital. Selskapets nye aksjekapital er registrert til 4,3 mill. kr.

2002

30.07.2002: Selsøyvik Havbruk AS; endring av styre. Styret består nå av Kjetil Eivind Swensen, 0377 Oslo (styreleder), Jon Eivind Swensen (styremedlem), Aksel Owe Olsen (styremedlem) og Tom Victor Nysted (styremedlem).
Selskapet har som formål å produsere matfisk og skalldyr og omsatte i 2001 for 18,1 millioner kroner og hadde 5 ansatte.