FGH - GJENSTANDER og innsamling

Gjenstandsamlingen

01 Foto av butikken slik den er idag. Her ser en noe av det varelager som var og de ting som er mottatt i ettertid.
© Solfrid Lorentzen.

Da det gamle handelsstedet ble kjøpt fra siste eier Arvid Aag, dattersønn av handelsmann Johan Falch, ble det varelager som var i butikken gitt til den stiftelse som ble ny eier - Falch gamle handelssted.

Det var et riktholdig varevalg i butikken.  Det er også mottatt gjenstander fra Arvid Aag, Jann Odin og Johan Svartis, alle olderbarn av handelsmannen.

Det var også et riktholdig utvalg av gjenstander som hadde med sjøbruk å gjøre. 

Det er også samla inn svært mange slike gjenstander fra andre.

Litt om det skrives det om her...

Registeringsarbeidet

02 © RLA (Johan Martin Mathisen).

Alle gjenstander som nå er i butikkhyllene og skuffene - har vært hjemme hos tidligere styreleder Johan Martin Mathisen (meg) for rengjøring, oppmåling og registrering.  Til venstre er det foto fra dette arbeidet.  Dette medførte mange hundre timer med dugnad for stiftelsen.

1995 ble data tatt i bruk, se PDF-filen under her.

Omtalt under dataprogrammet som ble brukt - "Regimus".

Gjenstander tilbake

03 © RLA (Johan Martin Mathisen).

Dagen er kommet - alle gjenstandene som har vært hjemme hos tidligere styreleder Johan Martin Mathisen (meg) er tilbake i den ferdig restaurte butikken. For opppakking.  En "juleaften" for teknisk leder Jann Breivik. Her åpnes eskene etter tur og gjenstander settes på tidligere plass - sånn omtrentlig.

Noe igjen på butikkloftet

04 © RLA (Johan Martin Mathisen).

05 © RLA (Johan Martin Mathisen).

Fra Håkon Taraldsen brygga

06 © RLA (Johan M. Mathisen).

07 © RLA (Johan M. Mathisen).

og fra Kilavika

08 © RLA (Johan M. Mathisen).

Etter avtale med eier Svanhild Hamran ble det tatt en tur til Kilavika og henta de gjenstander som var av interesse der.....

Kilavika - ved sjøen - en Sjå.

09 © RLA (Johan M. Mathisen). Kilavika - nede ved sjøen. Naust og en sjå.

10 © RLA (Johan M. Mathisen).

Kilavika - nede ved sjøen. Naust - her innvendig foto...

Gjenstandene her ble tatt med...

11 © RLA (Johan M. Mathisen).

Og enda et bilde inne i naustet...

Spissbåten her ble ikke tatt med - hadde fra tidligere på storbrygga.   Ble henta av en nabo senere - en Danielsen - etter å ha skakket med meg om at vi ikke skulle ha den...

Føring av gjenstander...

12 © RLA (Johan M. Mathisen).

Her fra henting av gjenstander fra Kilavika.   Undertegnede ombord i min 22 fots Malosjark - "Oterværingen" ved Bjerga sitt kai i Kilaosen - ved Kilavika.  

Jeg brukte mine båter for henting av gjenstander - en gang var i på Staulen å henta mye - en annen gang fullastet fra storbrygga i Svinvær.

Registeringsarbeid

13 © RLA (Johan M. Mathisen).

Registreringsarbeide av gjenstander fra Staulen (Ole Johansen).   Her er to fra kommunens "Ung jobb prosjekt".  (Breivik og Hammer).

Flytting av nøter på Liltbryggas notloft..

14 © RLA (Johan M. Mathisen).

Her stiller en gjeng opp til dugnad med å få endret plass for nøtene.  Her er Hans Urskog, Kolbjørn Lorentzen, Øyvind Lorentzen, og Johan Martin Mathisen bak kamera.

15 © RLA (Johan M. Mathisen).

16 © RLA (Johan M. Mathisen).

17 © RLA (Johan M. Mathisen).

En veldig støvete jobb - med gamle barkede nøter.  Brukte munnbind - som ble helt svarte utenpå etter ferdig arbeide...

Til slutt

18 © RLA (Johan M. Mathisen).

et bilde av gjenstander inne i Storbrygga...