B søk

Bedrift (B)

Bang, A. Bilruter

Rutebilselskap i Æsvik i Rødøy.

Benjaminsen, Nils

Snekker på Tjong Øvre.

Bloch, Viktor Andreas Johnsen

Handelsmann i Kila ved hundreårskiftet 1800/1900. Konkurs og reiste til Amerika.

Brevhus i Rødøy

Brødrene Hagevik

Brødrene Harald og Sigurd Hagevik som hadde firma sammen.

Brødrene Hoff AS

Aksjeselskap med adresse Jektvik.

Bø Pelsdyrgård

Jens Sundberg, Nordvernes.

Person - fornavn (B).

Bjørnar Karlog Georg Olsen

Olsen J T B Brødrene AS

Person - etternavn (B)

Bang Arne

Rutebilselskap i Æsvik i Rødøy

Benjaminsen, Gudolf, Gjesøy

Personer tilknytta Gjesøy Koop, Innkjøpslag.

Benjaminsen, Nils

Snekker på Tjong Øvre.

Bikset, Ola

Firma etablert 1947 på Tjong Øvre i Tjongsfjorden.

Bjørnø, Olaf

Olav Bjørnø nevnes som Gårdbruker og skjellhandler i Norges handelskalender 1947-48.

Bygdevoll, Gro

Karenstua. Kafe på Myken som ble drevet fra bolighuset til Gro Bygdevoll.

Bloch, Viktor Andreas Johnsen

Handelsmann i Kila ved hundreårskiftet 1800/1900. Konkurs og reiste til Amerika.