FGH - Storbrygga innvendig

01 Diskusjon

Jann Ola Breivik, Åsmund våtvik og en arbeisformann fra Rana Museum diskuterer videre arbeide. ©Johan Martin Mathisen.

02 Godt faglig utført arbeid

© Johan Martin Mathisen

03 Alt av gammelt bordkledning er fjerna

© Johan Martin Mathisen

04

© Johan Martin Mathisen

05 2dre etasje front

© Johan Martin Mathisen

06 1ste etasje front

© Johan Martin Mathisen

07 1ste etasje - øverste del

© Johan Martin Mathisen

08 1ste etasje - øverste del

© Johan Martin Mathisen

09 Kjell Arne Johnsen

10 Start arbeid med ny trapp opp

© Johan Martin Mathisen

11 Start arbeid med trapp opp

© Johan Martin Mathisen

12 Mot havet nede - mye må skiftes ut her

13

Foto: Johan Martin Mathisen.
RLA 6072.

14 Manglende gul foran 1etasje

© Johan Martin Mathisen

15 Sikre begge veger - 2.etasje i front

© Johan Martin Mathisen