RØDØY MUSEUM

Avdeling av HELGELAND MUSEUM

Driftsansvaret er formelt overført til Rødøy kommune - som så har gjort avtale med Helgeland Musum om driften.

Tomt, bygninger og alt av innnhold eies fortsatt av Stiftelsen Falch gamle handelssted - som opprettholdes som stiftelse med fullt eierskap. Det er da bare driften av stedet som er overført til kommunen og museet.

Tidligere driftet av

FALCH GAMLE HANDELSSTED, stiftelsen.

Helgeland Museums hjemmeside

Omtale

ÅPNINGSTIDER
Åpent etter avtale.
Arrangementer annonseres.

Kontak:
Avdelingsleder: Jørn Stian Nilsen
Tlf: 920 49 69
E-post: jorn.nilsen@helgelandmuseum.no

Adresse: 8186 TJONGSFJORDEN

KOMMUNEN 2014-2015 - utredninger

Kulturstyresak 12/2014.

Senere behandlet som formannskapssak 68/2014 og kommunestyresak 58/214.

Også kommunestyresak 9/2015.

 

 

Formannskapet i Rødøy 27. november 2014

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rådhuset 27. november 2014 kl. 10.15:

Sak 68/2014:

Saken ble behandlet i kommunestyret 17. desember hvor formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyremøte 17. desember 2014

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte torsdag 17. desember 2014 kl. 11.00 på Tjongsfjord samfunnshus:

SAK 058/2014:

Vedtak:

Helgeland Museum: Avtale.

jfr. saksutredning 22414.

Formannskapets innstilling:

1. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og inngå avatele med Stifelsen Helgeland Musum fra 1.1.2015.

2. Rødøy kommune bidrar til driften av Helgeland museum med et årlig tilskudd, for tiden kr 350.000.

Vedtak:

Som innstillingen.  Enstemmig.