FGH - Storbrygga - materialene

© Johan Martin Mathisen

Hjemme hos Jann Breivik

© Johan Martin Mathisen

© Johan Martin Mathisen

Bordkledning og gulvbord nede

© Johan Martin Mathisen

Dugnad med materialer

© Johan Martin Mathisen

Kjell Hammer, Jann Breivik, Henry Taraldsen og Nikolai Nikolaisen.

I arbeid med å lagre forsvarlig med "strø" mellom

© Johan Martin Mathisen

© Johan Martin Mathisen