Poststedet Selsøyvik

© Johan Martin Mathisen.

8196 SELSØVIG (nedlagt)

Poståpneri - Rødøy (Nordland)
Opprettet : 1857-06-11
Nedlagt : 1997-10-31

SELSØVIG poståpneri, på handelsstedet, i Rødø prestegjeld, Helgeland fogderi, Nordlands amt, antakelig under Nordland postkontor, og fra 1866 under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. 11.6.1857, med virksomhet fra 1.7.1857 og med bipostrute mellom Selsøvig og Lurø poståpneri, i forbindelse med nord/sydgående hovedpostrute. Sirk. 7, 29.7.1857.

Ved skriv av 24.1.1867 fra Marine- og Postdept. var poståpneriet lagt ned en kort tid: "Selsøvig poståpneri som fra 1.1.1867 har vært sløyfet, skal snarest mulig igjen settes i virksomhet, samt med en bipostrute til/fra Rødø med forbindelse til dampskipene".

og mer...

© Johan Martin Mathisen.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Bodø postkontor. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra poststedsfortegneslen 1889 er navnet skrevet SELSØVIK.

Fra 15.2.1908 er navnet endret til SELSØYVIK. Sirk. 6, 13.2.1908.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8196 SELSØYVIK, i Bodø postområde, ble lagt ned fra 1.11.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 30.9.1997. 

1875

Stempler

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 370 og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere/bestyrere

© Johan Martin Mathisen.


(8196)

Poståpnere/styrere:

Handelsm. O. Jæger 1.7.1857.

Johannes Lund 1.1.1871.

Christiand Jæger 14.11.1872.

Telegrafbest. G. Lied 1.4.1876.

Telegrafbest. Jens Emil Hansen 1.10.1877.

Karoline Holst 17.4.1896.

Telegrafbest. G. M. A. Schøning 7.10.1898 (f. 1841).

Olaf Jæger 1.2.1913 (f. 1874).

Telefonbest. Sølvi Gerd Jeger 1.6.1944 (f. 1925).

Olaf Jæger midlertidig under tjenestefrihet fra 1.11.1946 til 1.3.1948
Telefonbest. Sølvi Gerd Jeger 1.3.1948 (f. 1925).

Ds.eksp. Edgar Jensen 1.10.1950 (f. 1908).

Magda Jensen 1.3.1976 (f. 1925).

Poststyrer (vikar) Tove Hansen fra 1.11.1990. 

Lønn

© Johan Martin Mathisen.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1857 1874 1879 1888 1901 1913 1914 1917  Spd. 12 40
Kr 240 300 400 750 500 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Kilde: Postmuseets poststedsdatabase.

1950

© Johan Martin Mathisen.

 

 

1948

© Johan Martin Mathisen.

1936

1931

May Rita Jæger

Jeg vil vite når min bestefar Olaf Jæger døde, han fikk en sønn som ble født i 1901. Min far Henry Jæger født i Bergen, men vokste opp i Tromsø. 

(Besvart:  Kom på denne siden pga at Olav Jæger også hadde posten på Selsøyvik).

1920

SELSØYVIK. Bra SL 27.VII.20 på bankobrev, grad 4, ank.stpl. Grønøy bak.
Post 2338.