Fiskekjøpet i Valvær

Omtale

 Fiskeværet Valvær tilhører gården (og fiskeværet) Myken, ble her bnr. 4 da det skjedde en matrikulering.

Johan Falchs svigerfar Michael Baruksen - var en driftig fisker/gårdbruker og drev også litt med handel.  Før han kom til Tjong bodde han i Bolga og meløyfjerdingene var ofte i fjertall blant fiskere i været.  Han hadde nok bu, kai og hjellbruk der ut fra langt tidligere enn nevnt nedenfor.

 Tinglysning av kontrakter for grunn begynte sent i Valvær og de datoer som nevnes nedenfor er ofte lenge etter at de hadde fått kontrakt.  Først da Valvær fikk en lokal eier - finner vi tinglyste kontrakter.

 Kommer mer her senere.