Tjong - kapellkommiteene

Forhandlingsboken

Omtale

I anledning innsamling gjennom 60 år til kapell på Tjong, var det virksom tre kommiteer i årene 1902-1962.  Det foreligger et omfattende materiale fra dette arbeide.
Disse kildene er brukt til en bok: Tjongsfjord kirke 1962-2012, skrevet av Johan Martin Mathisen. Denne boka kommer i salg litt før jubileumdagen 16. september 2012.
Dette kildemateriale vil senere bli lagt inn her i stort monn, men først etter en periode på noen år.