Falch gamle handelssted - godkjente regnskap

2017

Godkjent årsregnskap

Regnskapsregisteret har den 23.07.2018 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2017 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2017 til 31.12.2017. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

Regnskapsregisteret 28.07.2018 

2016

Godkjent årsregnskap

Regnskapsregisteret har den 07.07.2017 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2016 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2016 til 31.12.2016. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

Regnskapsregisteret 13.07.2017 

2015

Godkjent årsregnskap

Regnskapsregisteret har den 19.08.2016 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2015 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2015 til 31.12.2015. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

Regnskapsregisteret 10.09.2016 

2014

Regnskapsregisteret har den 22.12.2015 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2014 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2014 til 31.12.2014. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

Regnskapsregisteret 26.12.2015 

2013

Godkjent årsregnskap

Regnskapsregisteret har den 13.06.2014 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2013 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2013 til 31.12.2013. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

Regnskapsregisteret 18.06.2014 

2012

Godkjent årsregnskap

Regnskapsregisteret har den 03.09.2013 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2012 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2012 til 31.12.2012. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

2011

Godkjent årsregnskap

Regnskapsregisteret har den 11.09.2012 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2011 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2011 til 31.12.2011. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

Regnskapsregisteret 17.09.2012 

2010

Godkjent årsregnskap

Regnskapsregisteret har den 24.09.2011 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2010 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2010 til 31.12.2010. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

Regnskapsregisteret 26.09.2011 

2009

 

Godkjent årsregnskap

 

Regnskapsregisteret har den 20.07.2010 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2009 fra: 

 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2009 til 31.12.2009. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

Regnskapsregisteret 26.07.2010 

2008

Godkjent årsregnskap

Regnskapsregisteret har den 21.08.2009 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2008 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2008 til 31.12.2008. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern.

Regnskapsregisteret 27.08.2009 

2007

Godkjent årsregnskap

Regnskapsregisteret har den 02.09.2008 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2007 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2007 til 31.12.2007. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern. 

Regnskapsregisteret 10.09.2008 

2006

Regnskapsregisteret har den 22.08.2007 mottatt og godkjent årsregnskapet for regnskapsåret 2006 fra: 

Navn/Foretaksnavn:

FALCH GAMLE HANDELSSTED STIFTELSEN

Organisasjonsnummer:

971 394 234 

Forretningsadresse:

8186 TJONGSFJORDEN

 

Kommune:

RØDØY

Organisasjonsform:

Stiftelse


Årsregnskapet omfatter perioden fra 01.01.2006 til 31.12.2006. Foretaket er i denne perioden ikke registrert som morselskap i konsern. 

Regnskapsregisteret 27.08.2007 

Registering

Dok 7277

Dok 7779

Dok 7781