Litt om oppdrett av fisk i Rødøy

Div

1995

Størst på oppdrett

Rødøy største oppdrettskommune i Nordland

I løpet av de første årene på 1990-tallet økte produksjonsvolumet av oppdrettslaks i Rødøy (bl.a. gjennom etablering av flere konsesjoner) og Rødøy ble etterhvert den absolutt største oppdretskommunen i fylket. I 1994 var produksjonen av matfisk (oppdrettsfisk) på nesten 4.500 tonn og det svarte til en omsetningsverdi på over 120 mill kr. Det var suverent mer enn neste kommune som var Vågan i Lofoten med et produksjonsvolum på ca. 2.600 tonn. Kilde: Rødøy kommunes nettside.

1990 Tøffe tider

Tøffe tider i oppdrettsnæringen

Oppdrettsnæringen hadde en vanskelig tid i 1990. Av de 6 matfiskanleggene i Rødøy ble 3 anlegg bejært konkurs i løpet av året. To av anleggene ble overtatt av andre eiere mens det tredje ble refinansiert. De to settefiskanleggene i Jektvik og Reppasjøen ble også nedlagt. Vanskelighetene innen havbruket skyldes i hovedsak økonomiske belastninger pga. sykdom på fisken og at bankene strammet inn kredittene. Kilde: 1990-åra på ti minutter (Rødøy kommunes hjemmeside).

Firma

Oppdrettfirma som er beskrevet på siden her

Marine Harvest Norway AS

Selsøyvik Havbruk AS