RØDØY FISKERLAG

Tilbake til hovedsiden

1942

Omtale

Nevnt i Rødøykatalogen 1992-1993:
Fiskerlag for Rødøya.
Stiftet 1942.
Leder 1991: Johnny Olsen, 8180 Rødøy.

2016

Årsmøte

Årsmøte i Rødøy Fiskarlag
Årsmøte i Rødøy Fiskarlag avholdes på Rødøya i Fiskernes hus søndag 24 juli kl.15:00
Foreløpig sakliste
Sak 1 Konstituering
Sak 2 Årsmelding og Regnskap
Sak 3 Gjennomgang av kystsoneplan for Helgeland
Sak 4 Oppdrett og forspill
Sak 5 Bruken av lusemidler i oppdrettsnæringen
Sak 6 Neste års torskereguleringer
Sak 7 Valg
Andre saker som ønskes opptatt meldes til lagets leder innen 18 juli. bjo-p4@online.no
Alle medlemmer både gamle og nye ønskes velkommen