Noe om Kvern og Kvernhus i Rødøy

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799.

1799

Bare foreløpig en start med registeringer

Øyene i Rødøy

1799

Nordnesøy (1)

1323 Isach 1 qværn i brug 6 s.
1324 Joen 1 qværn i brug 6 s.

1799

Sundøy (3)

1325 Daniel 1 qværn øde 4 s.
1326 Christen 1 qværn i brug 4 s.

1799

Rangsund

1329 Jens Ole nu Jens 1 qværn i brug 4 s.
1330 Jens Hansen Henrich nu Jens Hansen 1 qværn i brug 4 s.

1799

Håkarengen

1328 Iver 1 qværn i brug 6 s

Fastland sør

1799

Gjersvik (7)

1331 Jacob 1 qværn i brug 4 s.

1799

Langnes (8)

1333 Hans 1 qværn øde 1798 4 s.

1799

Brendsvik

1332 Joen 1 qværn i brug 4 s.

Kvernhus

Strømdal (Strømsnes 39)

Restaurert kvernhus kan sees etter pasering av øvre tunnell på gården Strømsnes (Strømdal).

Tjong Nedre 59-01 Vollan

På gården var det kvernhus fra ca 1880 til til litt ut på 1960-årene. Dette er en av kvernsteinene som er igjen - det eneste.....

Undertegnede, som er født 1947, kan ikke huske den brukt slikt, men at det ved kvernuset var montert flere slipesteiner. Skulle min far ha slipt en hjå, øks eller kniv, var det å gå nedover og sette på det vannet som drog slipsteinene.

Vågenge 64-01

Her var det en bekk med tidligere bra vannføring som gikk like nedenfor våningshusa, med bro over på den veien som gikk ned til naustet på gården. Bekken kom fra åsen overfor, der hvor veien mellom Vågenge og Segelfore går idag, slik at det ble bruktbart trøkk på det til å drive skovelhjulene og steinene rundt.

Begge kvernsteinene ble gitt fra Ole Norums dødsbo til gjenstandsamlinga ved Falch gamle handelssted. Også en svær slipestein av naturstein.

De er av samme type og sannsynlig like gamle som den i forannevnte foto.