Helgeland Smolt AS - Reppen Nedre, Rødøy

2015

Helgeland Smolt AS søker om klarering av ny lokalitet Reppen, og tillatelse til produksjon av 8 millioner settefisk laks, ørret og regnbueørret i Rødøy kommune. Søknaden er oversendt fra Nordland fylkeskommune for offentlig innsyn og kommunal behandling.

2013

Søknad til offentlig innsyn - ny landlokalitet Reppen

Helgeland Smolt AS søker om klarering av ny lokalitet Reppen, og tillatelse til produksjon av 8 millioner settefisk laks, ørret og regnbueørret i Rødøy kommune. Søknaden er oversendt fra Nordland fylkeskommune for offentlig innsyn og kommunal behandling.

Søknaden legges ut for offentlig innsyn ved kommunehuset Vågaholmen, og på kommunens hjemmeside. Eventuelle merknader sendes

   Rødøy kommune, Teknisk etat, 8185 Vågaholmen

innen 20. oktober 2013.

 

Lenker til dokument:
-   Brev fra Nordland fylkeskommune av 17.09.2013
    -   Søknad om ny oppdrettskonsesjon, Reppen i Rødøy kommune
    -   Internkontroll smolt
    -   Resipientundersøkelse
    -   Kart
    -   Oversiktsplan
    -   Produksjonsplan
    -   Anleggsskisse
    -   Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

 
Publisert av Ragnhild Aakre Seljevoll. Ansvarlig : Teknisk sjef. Sist endret 19.09.2013